melioracijos griovio ašinė linija

melioracijos griovio ašinė linija statusas Aprobuotas sritis geodezija apibrėžtis Per vidurį išilgai melioracijos griovio einanti menama linija. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=444488&p_query=&p_tr2=2 atitikmenys: angl. drainage ditch centerline vok. Mittellinie des Drainagegrabens, f; Mittellinie des Meliorationsgrabens, f rus. осевая линия мелиоративной канавы ryšiai: susijęs terminasmelioracijos griovys šaltinis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimas Nr. 215 „ Dėl Georeferencinio pagrindo kadastro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veikimo pradžios nustatymo“ (Žin., 2013, Nr. 29-1395)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Look at other dictionaries:

  • Mittellinie des Drainagegrabens — melioracijos griovio ašinė linija statusas Aprobuotas sritis geodezija apibrėžtis Per vidurį išilgai melioracijos griovio einanti menama linija. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p id=444488&p query=&p tr2=2 atitikmenys:… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Mittellinie des Meliorationsgrabens — melioracijos griovio ašinė linija statusas Aprobuotas sritis geodezija apibrėžtis Per vidurį išilgai melioracijos griovio einanti menama linija. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p id=444488&p query=&p tr2=2 atitikmenys:… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • drainage ditch centerline — melioracijos griovio ašinė linija statusas Aprobuotas sritis geodezija apibrėžtis Per vidurį išilgai melioracijos griovio einanti menama linija. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p id=444488&p query=&p tr2=2 atitikmenys:… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • осевая линия мелиоративной канавы — melioracijos griovio ašinė linija statusas Aprobuotas sritis geodezija apibrėžtis Per vidurį išilgai melioracijos griovio einanti menama linija. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p id=444488&p query=&p tr2=2 atitikmenys:… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.